Get Adobe Flash player

 

 
 
 

 

  

  

  

  

 

 

Ulti Clocks content

กิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยว

 
 
13 มิถุนายน 2561 เวลา 17.30 น. นางกรุณา ชิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายนางประทุม วันทนาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกการท่องเที่ยวกลุ่มทวารวดี) โดยมีนายประภาส รักษาทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดงานฯ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวั...ดกาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี(กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1) จัดกิจกรรมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าด้านการท่องเที่ยว เช่น ที่พัก ร้านอาหาร ของฝาก ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP /เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง1 ให้เป็นที่รู้จักและกระตุ้นการท่องเที่ยว ณ ห้องบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์