ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ทีฆา ยุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
ข้าพระพุทธเจ้านางกรุณา ชิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์์ 
และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯทางออนไลน