ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้านางกรุณา ชิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์์
และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์